La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Donem servei tant a particulars, com comunitats de propietaris o administradors de finques. Contacta’ns i us informarem.