Inaugurada l’exposició Maquetes KRAFT. L’Arquitectura vista pels nens. O com els nens analitzen, reinterpreten i construeixen mitjançant maquetes l’arquitectura que veuen cada dia a la ciutat de Vic. En definitiva, una visió diferent de la ciutat. Fins el dia 4 de gener a la sala d’exposicions del Col.legi d’Arquitectes a Vic.