Les obres de construcció de 9 habitatges unifamiliars en filera a Olot avancen a bon ritme. Comencem ja a encofrar el primer sostre del segon bloc.

Si continuem a aquest ritme per Nadal haurem cobert!

Si en voleu més informació, contacteu amb 2jA Investments. En queden ja poques per vendre…