Reforma d’un altell

Vic

Quan s’enderroquen tots els envans, es repiquen els revestiments i les obres de reforma d’un habitatge avancen, apareix el dubte de si val la pena aprofitar els petits espais sota coberta. El resultat és evident, val la pena.

Igual que en la resta d’habitatge es posa especial èmfasi en conservar i fer evidents els sistemes constructius i materials originals de l’edifici. Així, es deixen a la vista parets d’obra de fàbrica, parets de tàpia, estructura de fusta, etc.

Es dóna molta importància a l’entrada de llum i com es comunica aquest altell, inicialment completament aïllat de l’habitatge, amb la resta de plantes. Així doncs, es treballa un doble espai sobre l’escala principal, i s’obre una petita escletxa paral.lela a la mitgera on s’ubica una petita escala-armari.

Interiorisme: Laura Aguilera Studio.


Tipologia

Reforma

Any

2020

Interiorisme

Laura Aguilera Studio

Localització

Vic

Client

Particular

Constructor

Arjant Construccions

Reforma habitatge unifamiliar altell Vic SP25 Arquitectura
Reforma habitatge unifamiliar altell Vic SP25 Arquitectura
Reforma habitatge unifamiliar altell Vic SP25 Arquitectura