Reforma i ampliació d’habitatge

La Garriga

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres. Es tracta d’un edifici de planta baixa i planta pis, entre mitgeres, en el que s’amplia una franja de 3m a la zona del menjador per la part posterior del jardí. D’aquesta manera l’habitatge guanya una nova terrassa a nivell de planta primera coincidint amb l’habitació principal.

S’ha donat especial importància a la comunicació entre els espais, tant en planta com en secció. La llum, tant la procedent de la façana com la coberta, s’ha potenciat pintant tots els paraments, estructura, mobiliari fixe i fusteries de color blanc.

L’escala s’ha plantejat com un element de mobiliari, íntegrament de fusta. A més, aquest té continuïtat amb el paviment de parquet de la planta primera.

 


Tipologia

Reforma i Ampliació

Any

2019

Arquitecte Tècnic

Arnau Blancafort

Localització

La Garriga

Client

Particular

Constructor

Isidre Sayós

SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar
SP25 Arquitectura reforma ampliació habitatge unifamiliar