Reforma integral habitatge

Vic

Reforma integral d’un habitatge en edifici plurifamiliar al casc antic de Vic.

La tipologia característica d’edificis entre mitgeres del carrer, dona lloc a habitatges amb poca amplada però una gran profunditat edificada. La geometria irregular de la planta i els diferents nivells fruit d’ampliacions i modificacions al llarg dels anys, confereixen a l’habitatge unes característiques poc convencionals. La distribució original partia d’un llarg passadís amb estances a un cantó, la majoria d’elles de poca superfície i sense obertures a l’exterior.

La reforma preveia eliminar tots els tancaments interiors, redistribuint els espais amb superfícies generoses i ben il·luminades, aprofitant les obertures a les façanes, a un pati central i a la coberta. Tot i la llargada de l’habitatge, es minimitzen els espais distribuïdors als quals s’incorporen altres funcions.

Es va donar gran importància al paviment de tot l’habitatge, utilitzant un parquet de fusta natural texturat. Totes les fusteries interiors i envans es van pintar de blanc potenciant la llum i l’amplitud dels espais.


Tipologia

Reforma

Any

2015

Localització

C/ Sant Pere, Vic.

Client

Particular

SP25 Arquitectura reforma rehabilitació Vic
SP25 Arquitectura reforma rehabilitació Vic
SP25 Arquitectura reforma rehabilitació Vic
SP25 Arquitectura reforma rehabilitació Vic
SP25 Arquitectura reforma rehabilitació Vic
SP25 Arquitectura reforma rehabilitació Vic