Margalef

Margalef exposa a La Tintoreria l’obra “Formalitats”.

Josep Fernández Margalef experimenta el camp de l’arquitectura sota un enfocament material i efímer, interessat pels contextos urbans i el grafisme aplicat a l’espai públic. La influència del disseny es fa palesa tant en la definició de les composicions com en l’ús i subversió de materials de caràcter industrial.

Generalment treballa amb instal·lacions o intervencions que generen una interacció entre les persones i l’entorn; d’altres obres es presenten en forma de sèries fotogràfiques, elements gràfics o collages.

FORMALITATS, tècnica mixta, 2021-2022

Una formalitat és un procediment establert o un conjunt de conductes i expressions, conceptualment similar a un ritual. Una forma regulada segons la qual s’ha de procedir en l’acompliment de certs actes.

En aquesta mostra l’artista presenta una sèrie d’obres que parteixen d’una reinterpretació de la tradicional ceràmica del cartabó, una rajola quadrada amb una primera cocció d’esmalt clar i una segona cocció que li aporta una tonalitat cromàtica a mitja diagonal.

Així doncs, i basades en aquests patrons, les composicions basculen entre el rigor i l’aleatorietat, entre l’assaig i l’error, entre allò artesanal i allò fabricat, entre el formal i l’informal que es desprèn d’un ritual.

Fins al dia 1 de maig, a La Tintoreria, carrer Sant Pere 11, Vic.