Pla Especial Urbanístic “Planes Bones”

Vic

Es redacta un Pla Especial amb l’objectiu d’implantar i regular nous usos, activitats i construccions a una finca situada en sòl no urbanitzable del terme municipal de Vic. Entre aquests, es preveu la instal·lació d’una infraestructura per desenvolupar l’activitat pròpia d’una aula d’entorn rural a la finca “Planes Bones”, amb els elements necessaris pel seu correcte funcionament.


Tipologia

Pla Especial Urbanístic

Any

2013

Coautors

David Oliva / Eva Pérez - OLIVA PÉREZ ARQUITECTES

Localització

Camí de "Planes Bones" s/n, la Guixa, Vic.

Client

Particular

Col.laborador

Jaume Ylla

SP25 Arquitectura pla especial urbanistic Planes Bones
SP25 Arquitectura pla especial urbanistic Planes Bones