Reforma patis Escorial Vic

Vic

La primera fase d’aquest projecte és la definició d’un Pla Director de Reforma dels Patis de l’Escorial de Vic. L’objectiu d’aquest és tenir un escenari final a la vista que permeti realitzar actuacions parcials ajustades als pressupostos i executades durant els períodes de vacances.

Es realitza una primera fase d’obtenció d’informació, tant de les preexistències als patis, com de l’ús que en fan els alumnes. Així doncs, per un costat es realitzen visites en diferents dies i horaris per veure la interacció dels alumnes amb els espais. Per l’altra, es realitza una consulta als alumnes de tots els nivells, mitjançant dibuixos o enquestes en funció de les edats, per tal d’obtenir la valoració dels espais existents i conèixer quins aspectes millorarien.

Amb la informació obtinguda, es concreta que els principals punts on actuar són la relació entre les diverses àrees dels patis i la fluïdesa de circulacions entre elles, tant d’alumnes com de pares en el moment de les entrades i sortides, la proporció entre zones pavimentades i zones arbrades i enjardinades, així com la creació de zones d’ombra i d’espais de relació entre els usuaris.

Una de les premisses inicials del projecte és treballar els patis com un espai educatiu més. Fugir de la inèrcia que els patis són l’espai sobrant dels edificis escolars.

Es proposa crear noves connexions entre nivells, amb noves rampes o escales, obrint espais actualment sense sortida. A nivell de delimitacions dels àmbits es treballa amb la idea d’eliminar tanques i unir espais. Això comporta incrementar la facilitat de recorreguts entre els diferents punts dels patis. L’enjardinament, junt amb la topografia i el mobiliari, crea diversos espais semi recollits que es poden utilitzar com a aules exteriors.

La modificació de l’orientació de les pistes i la reducció de l’espai pavimentat permet la creació d’unes zones d’estada perimetrals a a aquestes. Per exemple, amb dues grans pèrgoles a cada extrem de la zona de pistes o una franja de grades amb arbrat intercalat paral.leles al carrer Sant Segimon.

En definitiva, un Pla Director per a concretar una línia d’actuacions que donin resposta a les necessitats actuals dels patis. I al mateix temps, utilitzant recursos exportables a altres escoles, definint uns criteris i imatge que sigui identificable a les escoles Vedruna.

 


Tipologia

Reforma

Any

2023

Coautors

David Oliva, Elisenda Planas, Mireia Segalés, Marc Nadal

Localització

Vic

Client

Vedruna Escorial Vic / AMPA Escorial Vic