Topografies urbanes

Logronyo

Una proposta que pretén crear noves topografies urbanes maximitzant l’afectació urbana de la instal·lació i ocupant la major superfície possible amb el material subministrat.

El panell de fusta, protagonista de la proposta, es fragmenta en petits llistons que envaeixen l’espai de la plaça Santa Anna, de manera que segueixi les línies principals del paviment.

Els elements de mobiliari urbà existents, es converteixen en generadors de la topografia de la instal·lació.
La visió aèria de la instal·lació transmet la veritable magnitud de l’extensió urbana ocupada, mentre que la visió rasant, juga amb la superposició de topografies.

Una proposta en el marc del Festival Concéntrico 2019.

 


Tipologia

Arquitectura Efímera

Any

2018

Col.laboradors

Joyce Danelle, Ye Lei

Localització

Plaça Santa Ana, Logronyo

Client

Concéntrico

SP25 ARQUITECTURA efímera noves topografies
SP25 ARQUITECTURA efímera noves topografies
SP25 ARQUITECTURA efímera noves topografies
SP25 ARQUITECTURA efímera noves topografies
SP25 ARQUITECTURA efímera noves topografies
SP25 ARQUITECTURA efímera noves topografies