Pavelló d’exposicions temporal

Vic

El pavelló itinerant per a exposicions temporals es compon per dos elements espacials independents que completen el programa funcional: espai expositiu i aula / taller. El decalatge entre els mòduls afavoreix la comunicació entre ells alhora que certa independència. permet dur a terme activitats diferents simultàniament.

La il·luminació dels mòduls es realitza amb una llum lineal enrasada amb el paviment, projectant-se sobre la tela blanca. Per tant, el pavelló de converteix així en un llum per a l’entorn immediat.

Els pilars es recolzen en unes platines per garantir l’estabilitat de l’estructura, tenint en compte la tipologia de el terreny.

A partir de les unitats base és possible crear múltiples combinacions, triant per a cada lloc, municipi, barri, la posició o configuració més adequada.

L’addició de diversos mòduls augmenta la superfície de l’equipament, i el dota de major polivalència. Així, l’envoltant de l’equipament, tant en els tancaments perimetrals com a la coberta, estableix un diàleg entre interior i exterior. El joc entre opacitat i translucidesa, amagar i insinuar, pretén cridar l’atenció del visitant. S’insinua el que conté l’interior, sense arribar a mostrar-se completament.

L’accés es realitza a través del tancament de les façanes principals, provocant el contacte entre edifici i usuari.

Es destaca la simplicitat de muntatge i desmuntatge dels mòduls, amb el menor nombre possible de materials constructius per definir estructura, envoltant i paviment.

S’utilitzen materials industrials, amb facilitat de manipulació, transport i emmagatzematge. S’ha projectat desmuntable en elements transportables en un camió i sense la necessitat de grues, minimitzant els costos.

PREMI EMPORIA DE PLATA als PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA EFÍMERA 2013


Tipologia

Arquitectura Efímera

Any

2013

Coautors

David Oliva / Elisenda Planas / Eva Pérez

Localització

Vic

Client

Particular

SP25 Arquitectura - Pavelló d'exposicions temporal
SP25 Arquitectura - Pavelló d'exposicions temporal
SP25 Arquitectura - Pavelló d'exposicions temporal
SP25 Arquitectura - Pavelló d'exposicions temporal
SP25 Arquitectura - Pavelló d'exposicions temporal